Viimeiset kolme kuukautta ovat vilahtaneet ohi kesätöissä operaattorina Muratan tuotannossa, eli yhtiön valmistamien antureiden kokoonpanossa. Vaikka aika on ollut lyhyt, on se ollut sitäkin  opettavaisempi, ja antanut paljon eväitä tulevaisuuteen. Tässä postauksessa käyn läpi hieman kokemuksiani ja mietteitäni omasta Murata-kesästäni.

Muratasta kuulin ensimmäistä kertaa 2019 ollessani mikrosysteemejä ja elektroniikkaa koskevalla yliopiston kurssilla. Kurssilla oli muutamia eri yrityksiä kertomassa alasta yleisesti, omista erikoisalueistaan sekä työmahdollisuuksista ja urapoluista yritysten sisällä. Muistan välittömästi laittaneeni Muratan nimen ylös ja etsineeni lisätietoa, koska huomasin, että suorittamani opinnot osuivat täydellisesti linjaan monen eri urapolun kanssa Muratalla. Jo tuolloin päätin hakea Muratalle kesätöihin, ja onnekseni jo seuraavana vuonna minulle löytyikin kesätyöpaikka yhtiöstä.

Haaroja opintopolulla

Oma opintopolkuni on kulkenut muutaman käänteen kautta. Aloitin opinnot Tampereen yliopistossa automaatiotekniikan DI-ohjelmassa, jossa lähdin suuntaamaan opintojani säätötekniikkaa kohden. Kahden vuoden opintojen jälkeen huomasin kuitenkin olevani hyvin kiinnostunut biolääketieteen tekniikasta ja sen tuomista mahdollisuuksista, joten lähdin lukemaan ainetta enemmän, ajatuksenani yhdistää sitä aiempiin opintoihini.

En ehtinyt suorittaa montaa kurssia, kun ymmärsin pienelektroniikan kehityksen ja erilaisten mittausmenetelmien tärkeyden ja potentiaalin sekä sen, kuinka moneen eri käyttökohteeseen näitä asioita voi soveltaa. Elämäntilanteen puolesta tapahtuneen paikkakunnanvaihdoksen myötä päätin laittaa vielä kerran siirtohakupaperit Aalto-yliopiston elektroniikan ja sähkötekniikan ohjelmaan, ja sillä tiellä ollaan nyt.

Perehdytyksen kautta varmuutta alkuun

Työnhakuprosessi oli Muratalla ihailtavan kivuton, nopea ja helppo. Pari tuntia hakemuksen jättämisen jälkeen sain jo soiton ja kutsun työhaastatteluun, joka oli sekin hyvin rentoa rupattelua. Ei kauankaan tästä, niin olin allekirjoittamassa työsopimusta ja valitsemassa sopivia työkenkiä puhdastilassa työskentelyä varten. Sitten vain odoteltiin jännittyneenä töiden alkamista!

Perehdytys on yleensä Muratalla tuotantotyöhönkin suhteellisen pitkä, sillä opittavaa asiaa on niin paljon. Meidän kesätyöntekijöiden perehdytys kesti kaksi viikkoa, jonka ajan kuljimme oman kouluttajamme kanssa 2-3 hengen ryhmissä opettelemassa meille suunnattuja työtehtäviä sekä yrityksen yleisiä toimintatapoja ja turvallisuusohjeita. Tämän jälkeen vietimme vielä viikon omassa vuorossamme jokaiselle kesätyöntekijälle nimetyn oman operaattorin kanssa yhdessä töitä tehden, jotta vuoron rutiinit ja työtehtävät tulivat varmasti tutuiksi.

Omalla kohdallani erityisesti tämä viikko toi todella paljon varmuutta työntekoon. Oli mahtavaa huomata, kuinka lyhyessä ajassa voikaan oppia niin paljon uutta asiaa, jota ei oikein voi muualla oppia! Vaikka itse olin vanha tekijä esimerkiksi mikroskooppityöskentelyssä ja olin jo aiemmin ollut yliopiston opintojen kautta puhdastilassa, opin tuona aikana monia sellaisia asioita, joista en ollut aiemmin kuullutkaan. Mitään pohjataitoja työhön ei oletettu olevan, joten kaikki opetettiin aivan alusta pitäen, ja kaikki hyvin erilaisista taustoista tulevat ihmiset perehdytysporukassa pääsivät tasavertaisesti hyvin vauhtiin työssä!

Käytäntöä opinnoissa opitun teorian kylkeen

Kuukauden työskentelyn jälkeen työ alkoikin sujua jo hyvin rutiinilla. Kesätyöntekijät tekevät vain muutamaa osa-aluetta tuotannon sisällä, joten työpäivät ovat selkeitä ja työtehtävät takuuvarmasti hyvin opittavissa. Työporukasta on löytynyt ihan mahtavia tyyppejä, ja aina on saanut apua, oli kysymys mikä tahansa. On myös ollut mielenkiintoista kuunnella kauan operaattoreina työskennelleiden ihmisten kokemuksia ja kertomuksia kokoonpanon eri vaiheista ennen sen nykyistä muotoaan.

Mahdollisuuksien mukaan voisin hyvin kuvitella työskenteleväni myös ensi kesänä Muratalla, sillä näin jo tänä vuonna useamman mielenkiintoisen hakukohteen toimiston puolella. Onkin mukavaa, että seuraavaa mahdollista paikkaa varten minulla on jo kosketuspintaa tämän vuoden kesätöiden kautta Muratan tuotteisiin ja tapoihin.

Kokonaisuudessaan Murata-kesä on antanut todella hyvän käytännön puolen katsauksen niihin asioihin, joita yliopistossa opiskellaan teoriassa sekä paljon uutta tämän lisäksi. Elektroniikkapuolen lisäksi työssä on voinut kiinnittää huomiota myös tuotannonohjauksellisiin näkökulmiin sekä toki myös laitteisiin ja ohjelmistoihin, joten innokkaalle työntekijälle kyseessä on todella laaja-alainen oppimismahdollisuus. Kulunut kesä on ehdottomasti vahvistanut miettimiäni ajatuksia urapolkuni suhteen, ja olen saanut todeta, että olen ehdottomasti oikeassa paikassa ja oikealla alalla.

Maria Kaunisaho,
Processing Operator