Muratan tärkeimpiin toimintatapoihin kuuluu yhdessä tekeminen, jota tuemme muun muassa laadukkailla koulutuksilla.

Vuodesta 2017 alkaen meillä on järjestetty sisäisiä CFT Leader -koulutuksia, jotka valmentavat työntekijöitämme monialaisten tiimien johtamiseen. CFT tulee sanoista cross-functional team, jolla viitataan eri alojen asiantuntijoista koostuviin tiimeihin. Koulutusten tärkeimpänä tavoitteena on kehittää ja parantaa monialaisten tiimien toimintaa Muratalla.

”Nykyisessä työelämässä eteen tulee yhä haastavampia tehtäviä. Taito johtaa sujuvasti tiimejä antaa meille yrityksenä eväät edetä dynaamisesti, kun tarvitsemme eri alojen osaajia ratkaisemaan haasteita”, kertoo anturitestausjärjestelmien kehityksestä ja validointilaboratorioista vastaava Ville Roininen, joka on kollegoineen ollut alusta asti mukana suunnittelemassa koulutuksia.

Millaisia nämä koulutukset ovat käytännössä?

Muratan CFT Leader -koulutukset valmentavat muratalaisia monialaisten tiimien sujuvaan ja tehokkaaseen johtamiseen. Koulutuksen yhtenä pääteemana on fasilitoiva johtaminen, joka antaa käytännönläheisiä työkaluja esimerkiksi ideointiin, ongelmanratkaisuun ja tehokkaisiin kokouskäytäntöihin.

Toinen pääteema, muutoksen ja tuloksen johtaminen, puolestaan valmentaa osallistujia esimerkiksi motivoimiseen, yhteisen vision luomiseen ja ympäristöön vaikuttamiseen siten, että tiimeillä on mahdollisimman hyvät edellytykset toimia ja toteuttaa suunnitelmiaan.

”Koulutuspäivien lisäksi CFT Leaderit pääsevät testaamaan oppimiaan menetelmiä aina myös oman tiiminsä kanssa henkilökohtaisen valmentajan tukemana”, kertoo yksi koulutuksen suunnittelijoista, Muratalla anturitestausjärjestelmien kehityksestä ja validointilaboratorioista vastaava Ville Roininen.

”Kannustavan ja aktivoivan ilmapiirin lisäksi kiitosta onkin tullut etenkin siitä, että luentoja ja käytännön harjoituksia on ollut koulutuksissa juuri sopivassa suhteessa.”