OCD (Operator Competence Development) on Muratalla toimiva tiimi kouluttajia sekä koulutusprosesseja kehittäviä työteknikoita. OCD:n tarkoitus on varmistaa, että Muratalla aloittava tuotannon työntekijä saa parhaan mahdollisen perehdytyksen ja tietotaidon suoriutuakseen hyvin työssään. Lisäksi OCD seuraa ja ylläpitää työntekijöiden osaamista osaamisen varmistamisella. Tämä tarkoittaa käytännössä operaattorin työvaiheiden läpikäyntiä yhdessä operaattorin kanssa. Operaattorin ymmärrys oman työn merkityksestä on ensiarvoisen tärkeää, jotta voidaan ylläpitää haluttua laatutasoa.

OCD:lle kuuluu myös inhimillisten virheiden vähentäminen. Tapauksien määrää seurataan ja tarkoitus on keskittää korjaavia ja estäviä toimenpiteitä niihin riskeihin, jotka toistuvat usein ja joista voi aiheutua työturvallisuusriski henkilöstölle. Virheitä ja pieniä sattumia ei silti tarvitse pelätä, koska niiden käsittelyn avulla löytyy usein uusia oivalluksia työn parantamiseksi. Tämä on normaalia jatkuvan parantamisen toimintaa Muratalla.

OCD-tiimi koostuu erilaisista ihmisistä, joita yhdistää halu työskennellä ihmisten kanssa, kouluttaa työntekijöitä ja kehittää tuotannon työskentelytapoja ja -menetelmiä paremmaksi. Kouluttajan työtehtävät saattavat välillä olla hektisyytensä ja monien työtehtävien vuoksi vaativiakin, mutta apua kyllä saa aina pyydettäessä. Ensisijaisen tärkeää on, että laadusta ei saa poiketa ja kaiken tulee tapahtua sovitussa aikataulussa. Osa töistä vaatiikin rutiininomaista tarkkuutta ja järjestelmällisyyttä ratkaisukeskeistä ajattelua unohtamatta. OCD:ssa työskennellessä saa mahdollisuuden vaikuttaa asioiden parantamiseen, järjestelmien kehittämiseen ja työolosuhteiden ja -tapojen jatkuvaan kehitykseen – huumoria unohtamatta. OCD:ssa kokee usein onnistumisen kokemuksia, koska useaan työtehtävään voi itse vaikuttaa ja saada asioita parannettua omalla panoksellaan.

OCD-tiimin yhteishenki sekä toisten auttaminen korostuu työssä, jossa ratkotaan haastavia pulmia ja tehdään erilaisia projekteja. Tämän vuoksi OCD onkin ollut hyvin pidetty tiimi. OCD:ssa huomioidaan yksilön taidot ja toimenkuva muovautuukin osittain niiden mukaan. Jokaiselle halutaan antaa mahdollisuus tuoda esiin omat vahvuutensa koulutus- ja kehitysprosessien tai muiden työtehtävien kautta. Paras palaute, jonka olen kuullut OCD-kouluttajalta oli: ”En ole vuosiin herännyt aamuisin näin innostuneena siitä, että pääsen lähtemään töihin. Aivan mahtavaa :D”

Olen luotsannut OCD:ta kohta viisi vuotta. Aloitimme aikanaan kaiken tyhjästä, mitään ei ollut valmiina. Motivaatio tehdä ja kehittää jatkuvasti on ollut isossa osassa OCD-tiimiin kuuluneilla ihmisillä, ja tukien toinen toisiamme on menty yhdessä ylämäet ja joskus lujaa alamäetkin. Mutta koskaan ei ole tarvinnut ajatella, ettei tiimi olisi ollut tukena. OCD on parasta, mitä tiedän enkä ylpeämpi voisi olla!

Muratan laajan ja kattavan tuotantoon perehdytyksen lisäksi perehdytystä syventämään on luotu Training Academy. Training Academyn tarkoitus on antaa aloittavalle henkilölle kattava ymmärrys Muratasta yleisesti mm. läpikäymällä Muratan historiaa, yrityksen strategiaa ja visiota sekä Muratan työkulttuuria perehdyttämällä sen toimintatavoille. Lisäksi se antaa työntekijälle riittävä tietoisuuden työn vaatimuksista ja sen merkityksestä. Akatemian intensiiviperehdytys kestää noin kaksi työpäivää ja se tapahtuu ”luokkahuonemaisesti” puhdastilassa, jolloin samalla puhdastilapukeutuminen ja muu toiminta puhdastiloissa tulee tutuksi, mm. vaadittava siisteys ja sen ylläpito. Akatemian aikana on mahdollisuus perehtyä rauhallisessa ympäristössä tuotteen käsittelyyn sekä Muratalla käytettävän tuotannonseurantajärjestelmän käyttöön. Sen aikana tulevatkin käsitteet Lean, SOP, ESD, laatu yms. tutuiksi. Ne ovat yritykselle tärkeitä ja niihin panostetaan heti perehdytyksen alussa.

Akatemian jälkeen henkilö siirtyy oman työalueensa tuotantoperehdytykseen, jonka aikana koulutusjakso etenee pätevän kouluttajan opastuksessa. Työtä valvotaan ja opastuksen avulla työ opitaan tekemään itsenäisesti siten, että henkilö on perehdytysprosessin jälkeen valmis osaamisen varmistukseen. Tällöin henkilö on saavuttanut riittävän osaamisen itsenäiseen työskentelyyn ja on pätevä suoriutumaan kaikista työtehtävistään.

Kouluttajat sitoutuvat tehtäväänsä ja ovat uusien henkilöiden tukena kaikessa työsuhteen alkumetreillä. Tyhmiä kysymyksiä ei ole ja kertaukselle annetaan niin paljon aikaa, kun se sitä vaatii. Hidas oppiminen ei ole haitaksi, kun laatu edellä -ajattelu työskentelyssä korostuu. Olemme valmiina ottamaan vastaan kaikenlaisia ihmisiä, koska työn oppii kyllä ja yhdessä siinä onnistutaan! 👍

Miia Koso, Manager, Operator Competence Development

 

Kesätyöhaku tuotantoomme on käynnissä 31.3. asti. Hae meille!