Lahjoituksella rekrytoidaan kesätyöntekijöitä Aallon tutkimusryhmiin kesällä 2023


Puolijohdealan kasvu ja sen investoinnit Suomessa lisäävät myös osaajien tarvetta. Neljän puolijohdealan yrityksen Picosun, an Applied Materials Companyn, Okmeticin, Muratan ja KYOCERA Tikitin lahjoituksen turvin Aalto-yliopisto tarjoaa mielenkiintoisia kesätyöpaikkoja Sähkötekniikan ja Kemian tekniikan korkeakouluissa kesällä 2023. Semi-Summer 2023 -ohjelman kesätyöpaikat tarjoavat mahdollisuuden kartuttaa osaamista, jota tarvitaan kasvavalla ja kansainvälisellä alalla.

Globaalin puolijohdemarkkinan ennustetaan kaksinkertaistuvan vuoteen 2030 mennessä. Euroopan Unioni tavoittelee parempaa puolijohdeomavaraisuutta ja tavoitteena on kasvattaa Euroopassa valmistettavien puolijohteiden määrä 20 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Tämä tarkoittaa nykyisen tuotannon viisinkertaistamista.

Puolijohdealan investoinnit Suomessa kasvattavat voimakkaasti myös osaajien tarvetta. Alan omana tavoitteena on työllistää 20 000 henkeä vuonna 2032. Nyt alalla työskentelee 5 000 henkeä. Puolijohdealan yritykset Picosun, an Applied Materials Company, Okmetic, Murata ja KYOCERA Tikitin lahjoittavat Aalto-yliopistolle varat palkata kaksitoista kesätyöntekijää kuuteen eri tutkimusryhmään kesän ajaksi. Semi-Summer 2023 -ohjelman avulla alan yritykset haluavat vahvistaa puolijohdealan osaamista ja lisätä alan houkuttelevuutta.

”Olemme kiitollisia yritysten tuesta puolijohdealan koulutuksen vahvistamiseksi Aallossa. Aallossa on erinomaiset mahdollisuudet kokeelliseen tutkimukseen mikro- ja nanotekniikan alalla, ja teollisuuden lahjoitus on tärkeä lisä, sillä alan koulutus on poikkeuksellisen kallista puhtaus- ja turvallisuusvaatimusten vuoksi”, kertoo Aalto-yliopiston professori Sami Franssila.

”Puolijohteiden ominaisuuksien ja käyttäytymisen ymmärtäminen on ratkaisevan tärkeää uusien ja parempien laitteiden kehittämiseksi sekä niiden tehokkuuden ja suorituskyvyn parantamiseksi. Puolijohteiden alan sovelluksia käytetään esimerkiksi elektroniikan, energiatekniikan, lääketieteen ja tietoliikenteen aloilla, joten alan osaaminen avaa monipuolisia työmahdollisuuksia”, professori Markku Sopanen jatkaa.

Puolijohdealalla tarvitaan monenlaista osaamista

Puolijohteilla on ratkaiseva rooli monissa nykyaikaisissa teknologioissa. Puolijohdeteknologia on materiaalitieteen ja sähkötekniikan ala, joka käsittelee puolijohdemateriaaleista valmistettujen elektroniikkakomponenttien suunnittelua, kehittämistä ja tuotantoa. Puolijohteilla, kuten esimerkiksi piillä, on ainutlaatuisia sähköisiä ominaisuuksia, joiden ansiosta niitä voidaan käyttää erilaisissa elektronisissa laitteissa, kuten integroiduissa piireissä ja LED-valoissa. Nämä materiaalit ovat keskeisiä nykyaikaisessa elektroniikassa ja muodostavat mikroelektroniikkateollisuuden perustan.

Puolijohdeala tarjoaa laajan kirjon uramahdollisuuksia alan suomalaisissa ja kansainvälisissä yrityksissä. Opiskelijat voivat löytää paikkansa esimerkiksi piikiekkojen, antureiden tai prosessi- ja laitekehityksen parista.

Tutustu avoinna oleviin Semi-Summer 2023 -ohjelman kesätyöpaikkoihin ja hae!