Aloitimme Muratalla keväällä 2021 pohdinnan, mitä paluu vahvasta etätyösuosituksesta normaaliin työskentelyyn tarkoittaisi ja mikä olisi tämä uusi normaali. Oli selvää, että koettu etätyöaika ja siihen liittyvä toimintatapojen ja työvälineiden kehitys tulisi muuttamaan pysyvästi meidän työtapojamme. Paluuta aikaisempaan, hyvin toimisto- ja työpistekeskeiseen työtapaan ei ollut odotettavissa niissä rooleissa, joissa etätyötä oli onnistuttu tekemään menestyksekkäästi.

Lähdimme hakemaan meille parhaiten sopivaa mallia työpajatyöskentelyllä, jossa oli edustettuna laajasti tiimejä ja erilaisia rooleja. Keräsimme näkemyksiä, ideoita ja huomioitavia asioita tiimeiltä, jotka työskentelivät etätyössä sekä myös niiltä tiimeiltä ja toiminnoilta, jotka työn luonteen vuoksi työskentelevät pääsääntöisesti toimitiloissamme. Saimme arvokasta palautetta työajan sallitun etätyöosuuden määrittelemiseksi, tavoitettavuuteen etätöissä, läsnäolovelvoitteeseen sekä odotuksiin etätyön johtamisesta.

Vahvuuksia vaalitaan myös etäajassa

Työpajoissa saadun palautteen ja toiveiden pohjalta lähdimme määrittelemään etätyösääntöjä ottaen huomioon sekä meidän liiketoimintatavoitteemme että vahvuudet yrityksenä. Asiakaslähtöisyys, vahva tiimityö ja viestintä ovat edellytys yrityksemme menestykselle. Tämä pitää pysyä meidän toimintamme keskiössä myös uuden normaalin aikana. Säännöllinen kohtaaminen kasvokkain on myös tärkeää hyvän tiimihengen, luovuuden ja miellyttävän työilmapiirin ylläpitämiseksi. Nämä lähtökohdat huomioiden halusimme tarjota joustavuutta henkilöstöllemme työpaikan sijainnin osalta.

Uskoimme tiimiemme kykyyn ymmärtää meidän liiketoimintatavoitteemme ja kunkin tiimin toiminnan merkitys näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Tämän luottamuksen pohjalta määrittelimme etätyöpolitiikan, jollaista ei ole tietääksemme käytössä missään muussa Muratan yksikössä. Yrityksen johtona määrittelimme vain yleiset reunaehdot sen sijaan, että olisimme määritelleet perinteisen mallin mukaisen, koko yrityksen henkilöstöä koskevan etätyöpolitiikan. Tiimit valtuutettiin määrittelemään varsinainen etätyöpolitiikka, joka sopii juuri kyseisen tiimin työtehtäviin ja kommunikaatiotarpeisiin.

Työntekopaikka valitaan tarpeen mukaan

Tiimit ovat kesän ja alkusyksyn aikana keskustelleet sekä sisäisesti että yhteistyötiimiensä kanssa ja sen pohjalta määritelleet tiimikohtaiset etätyöpolitiikat. On määritelty rooleja, joissa etätyö ei työn luonteen vuoksi ole sallittu kuin erityistapauksissa ja roolikohtaisia osuuksia (40%, 60%, 80%) etätyölle.

Hyvin monessa tiimissä on päädytty siihen, että etätyölle ei ole rajattu lainkaan osuutta työajasta. Sen sijaan on sovittu, minkälaisissa tilanteissa on tarpeen olla paikalla toimistossa. Tällaisiksi paikallaolotilanteiksi on luonnollisten fyysisten laitteiden ja materiaalien käsittelytilanteiden lisäksi listattu esimerkiksi yhteiset tiimipäivät viikossa, työpajat, ideointisessiot, esihenkilön ja alaisen keskustelut, vierailut jne. Sekä tiimin esihenkilöllä että jokaisella tiimin jäsenellä on suuri vastuu pitää selkeänä mielessään liiketoimintatavoitteemme ja tiimityön tarpeet, kun päätetään, soveltuuko etätyö eri tilanteisiin vai onko tehokkaampaa kokoontua yhteen.

Koska uudet toimintamallit saattavat vaatia tarkennuksia, teemme palautekyselyn etätyöpolitiikan ja yhteistyön toimivuudesta myöhemmin keväällä 2022, kun olemme saaneet muutaman kuukauden kokemusta uudesta toimintavasta.

Tero Kähkönen
SVP, General & Administration