Uudet työtehtävät, niiden tuoma vaihtelu, oppimismahdollisuudet ja urakehitys ovat monille ihmisille tärkeitä motivaatiotekijöitä työssä. Koska me Muratalla uskomme sisäisen osaamisemme voimaan ja osaajiemme sitouttamiseen, teemme parhaamme tukeaksemme mielekkäiden urapolkujen toteutumista organisaatiomme sisällä.

Esimerkkinä urakehitysmahdollisuuksista käytän tuotannon työntekijöiden, eli operaattorien, urapolkuja, joista on hahmoteltu muutamia esimerkkejä oheiseen kuvaan. Kaikkia mahdollisuuksia ei ole mielekästä yrittääkään kuvata, koska yksilöllinen urapolku riippuu paljon osaajan kiinnostuksesta, taustasta, kokemuksesta ja henkilökohtaisista ominaisuuksista.

Näin kuvailee uransa alkua Muratalla prosessikehitysinsinööri Tommi: ”Pääsin heti ensimmäisenä kesänäni operaattorina toimimaan aluevastaavan sijaisena, koska olin nopeasti osoittanut olevani oikeasti kiinnostunut elektroniikkatuotannon laitteista ja prosesseista. Ilmeisesti kesätöistä jäi hyvä vaikutelma, sillä sain vakituisen operaattorin pestin myöhemmin samana vuonna.”

Suuressa osassa tehtävistä tuotannon työn ja prosessien tuntemus ja jopa kyky hypätä suorittamaan omia tehtäviään suoraan puhdastiloihimme on ensiarvoisen tärkeää. Tommi jatkaakin urapolustaan kertomista: ”Myöhemmin siirryin operaattorin tehtävistä prosessikehitystiimiin. Operaattoritaustaani pidettiin suurena vahvuutena työtä hakiessa ja erilaisissa kehitystehtävissä olen osannut ottaa hyvin huomioon operaattorityön kannalta keskeiset ongelmakohdat. Vahva kokemus tarkoittaa, että muutoksia jalkauttaessa on helppo asettua operaattorin asemaan. Koen, että mielipiteitäni kuunnellaan ja arvostetaan tuotannon tukiorganisaatiossa operaattoritaustastani johtuen.”

”On ollut hienoa huomata, että ns. vaatimattomammallakin koulutustaustalla voi oikeasti päästä etenemään. OCD-tiimi* on selvästi usein hyvä ponnahduslauta muihinkin tehtäviin”, kertoo operaattorista OCD-kouluttajaksi siirtynyt Niko. ”Yksi hienoimpia kokemuksia oli päästä kouluttamaan uuden Japanin tehtaan tulevia kouluttajia, jotka kävivät tutustumassa meidän toimintaan Suomessa. Seuraavaksi on tarkoitus lähteä vielä jatkokouluttamaan näitä kouluttajia Japaniin, mikä on ihan mahtava mahdollisuus!”, Niko jatkaa.

Mitä näiden uramahdollisuuksien hyödyntäminen sitten vaatii Sinulta? Halua oppia, ennen kaikkea, sekä aktiivisuutta ja ehkä vähän hyvää onneakin. ”Oma innostus kehittymiseen ja uuden oppimiseen syttyi koulussa ja on kantanut sittemmin hedelmää työelämässä. Se tuo myös mukanaan aktiivisuutta ja lisää työn mielekkyyttä. Nuo olivat epäilemättä myös aikoinaan syitä, joiden takia tulin tähän nykyiseen tehtävääni valituksi”, kertoo prosessilaatutiimin teknikko Lotta.

*OCD = Operator Competence Development

Minna Lantto, Human Resources Development Specialist