Useampi meistä on varmasti kuullut sanottavan, että ei voi vaikuttaa omaan työhönsä tai tapaan tehdä sitä. Vaihtoehtoisesti kerrotaan, että kehittäminen kuuluu kehitysryhmälle. Tämä kuulostaa historialta. Jotta meistä työntekijöistä saadaan kaikki mahdollinen kapasiteetti käyttöön, tulisi yritysten etsiä keinot osallistaa koko henkilöstöä työn ja osaamisen kehittämiseen. Samalla nämä ovat loistavia tapoja parantaa työmotivaatiota, tuottavuutta ja työtyytyväisyyttä.

Olen työskennellyt Muratalla tuotantotyössä yli 17 vuotta, ja meillä oman työn ja osaamisen kehittäminen ovat aidosti läsnä. Muratalaisia ympäri maailman ohjaa yritysfilosofiamme, jonka loi vuosikymmeniä sitten perustajamme Akira Murata. Jo siinä sanotaan, että muratalaisten tulee kehittää osaamistaan.

Meillä tuotantotyöntekijä eli operaattori pääsee valmistamaan pienen pieniä antureita, jotka parantavat autojen turvallisuutta ja ihmisten elämänlaatua. Näitä antureita käytetään esimerkiksi autojen ajovakaudenhallintalaitteissa ja sydämentahdistimissa, minkä vuoksi laatu on meille kriittisen tärkeä asia.

Vahvimmin työn ja työskentelyn kehittäminen näkyy tuotannossamme niin kutsutun Kaizen-toiminnan muodossa. Kaizen on jatkuvaa parantamista pienillä askeleilla, siis laadun parantamista ja varmistamista. Aktiivisen toiminnan mahdollistaa se, että jokainen työntekijä huomioidaan oman työalueensa asiantuntijana, joka voi parantaa tuotantoamme.

Yleisimmin tarve kaizenille havaitaan, kun operaattori huomaa, että työn voisi tehdä entistä helpommin, tehokkaammin tai laadukkaammin. Myös virheet ovat loistavia paikkoja kehittää uusia tapoja toimia. Kaizen-projektit ovat 1-3 hengen tiimin tekemiä ja toteuttamia parannusehdotuksia ja niitä tehdään satoja vuosittain.

Meillä on myös työn ohella mahdollista opiskella eritasoisia tutkintoja osana Muratan omaa opintopolkua. Tällä hetkellä käynnissä ovat niin ammattitutkintoon kuin ammattikorkeakoulututkintoon valmistavat opinnot.

 

Marko Mononen, Production Supervisor