Moni on varmasti kuullut puhuttavan psykologisesta turvallisuudesta. Sillä tarkoitetaan työyhteisön ja organisaation toimintakulttuuria, joka perustuu luottamukseen. Tällaisessa kulttuurissa jokainen työyhteisön jäsen voi tuntea olevansa arvostettu ja tervetullut. Huolet on helppo kertoa, apua uskalletaan pyytää ja tekemänsä virheen voi myöntää ilman, että joutuisi pelkäämään tulevansa nolatuksi tai vähätellyksi. Saatamme muistaa jonkin tapahtuman, jossa emme ole olleet psykologisesti optimaalisesti turvassa työyhteisössämme. Silloin on voinut tuntua, että jonkin huolen esiin tuominen on ollut mahdotonta tai että vahingossa tehdystä virheestä kertominen on saanut palan nousemaan kurkkuun.

Korkean psykologisen turvallisuuden tiedetään tukevan luovaa ajattelua, innovaatioiden tuottamista ja uudistumista. Ilman luottamusta työntekijä voi esimerkiksi jättää kertomatta tuoreesta ideastaan tai innovaatiostaan seuraamusten pelossa tai siksi, ettei hän ole sitoutunut työyhteisöön. Psykologisesta turvallisuudesta on hyötyä myös oppimiselle, koska ajatuksia ja ideoita tuodaan esiin vapaasti ja virheistä kerrotaan. Potentiaalia saatetaan hukata paljon, jos oppiminen kärsii eivätkä työyhteisön jäsenet uskalla esittää kysymyksiä. Hölmöjä kysymyksiä ei ole olemassakaan, vaan kaikkea voi ja pitääkin kysyä. Työyhteisössä tulee voida esittää myös eriäviä mielipiteitä ilman pelkoa esimerkiksi siitä, että mielipide ei miellytäkään kollegaa tai esihenkilöä.

Korkealla psykologisella turvallisuudella on myönteinen vaikutus tuloksellisuuteen ja toiminnan tehokkuuteen. Myös työtyytyväisyys vahvistuu, ja ihmiset ovat sitoutuneempia organisaatioon ja työhön. Psykologisen turvallisuuden vallitessa voimme siis ajatella, että työyhteisö on kuin joukkue, joka pelaa yhteisen hyvän ja päämäärän vuoksi. Joukkueessa kaikki tukevat toinen toisiaan ja joukkueella on yhteinen usko siihen, että se voi ottaa tarvittaessa myös riskejä onnistuakseen.

Kulttuurietiketti tukee

Olen aloittanut Muratalla vasta hetki sitten. Tunsin, että minut otettiin lämpimästi vastaan. Olen kokenut työilmapiirin luottamukselliseksi, olen voinut kysyä kaikista itseäni askarruttavista asioista tarvitsematta miettiä, voinko kysyä tai tulkittaisiinko kysymykseni jotenkin hassuksi. Vietämme työssämme ison osan valveillaoloajastamme. Onkin tärkeää, että myös työpaikalla voi olla oma itsensä niin, ettei yksityistä minää tarvitse jättää kotiin ja tulla töihin ”työroolinaamarissa”. Psykologisesti turvallisessa työyhteisössä tämäkin onnistuu työn tuottavuudesta ja tehokkuudesta tinkimättä.

Muratalla on juuri lanseerattu kulttuurietiketti, joka tukee erittäin hyvin psykologisen turvallisuuden ylläpitämistä ja vahvistamista. Psykologinen turvallisuus voi olla menestyvän työyhteisön ja tiimin selittävä tekijä. Työyhteisön kannattaakin rakentaa yhdessä laadukasta työyhteisökulttuuria psykologisen turvallisuuden aikaansaamiseksi. Esihenkilöiden rooli on tärkeä avoimen ilmapiirin luomisessa, mutta jokainen meistä voi omalla panoksellaan tuoda hyvää työyhteisöön ja vahvistaa luottamuksen kulttuuria. Joukkue tarvitsee jokaista pelaajaa, jotta maalin syntyminen on mahdollista.

Wanda Pirinen
Wellbeing Specialist & Partner