Murata Suomen tuotannossa on esimiehiä sen jokaisessa viidessä vuorossa. Tuotantoalueen mukaan vuorossa on 1-2 esimiestä. Vuoroesimiesten työn kivijalka on vastuu tuotantokokonaisuudesta ja toiminnasta tuotannossa. Avaan tässä blogitekstissä tätä esimiestyötä.

Meillä jokaisella vuoroesimiehellä on omat tiimimme, jotka koostuvat operaattoreista ja aluevastaavista. Omassa tiimissäni työskentelee 17 tuotannon työntekijää eli operaattoria kiekkovalmistuksessa niin sanotussa A-vuorossa eli arjen päivävuorossa joka toinen viikko klo 6.30-14.45 ja joka toinen viikko klo 14.30-22.45.

Standardoitu tuotantoympäristö

Esimiestyö on isolta osin henkilöstöjohtamista. Innostun erityisesti siitä, että voin seurata ja mahdollistaa kehittymistä ja kehittämistä, jota nämä työntekijät työssään tekevät. Tuotannon esimies vastaakin siitä, että meillä Murata Suomen tuotannossa työskentelee joukko operaattoreita, joilla on ammattitaito ja osaaminen tehtäväänsä, ymmärrys toiminnastamme ja halu sitoutua ja kehittää omaa työtään. Strategisten tavoitteiden jalkauttamisen vastuu on myös tärkeä osa työtämme. Työhyvinvoinnissa korostuu puolestaan aina esimiehen läheltä johtamisen taito ja läsnäolo työntekijöille. Meillä tämä on ratkaistu niin, että vuoroesimiehillä on oma työpiste tuotantotilassa, jotta voimme olla lähellä tekemistä.

Työn valvonnan vastuu liittyy vahvasti standardoituun tuotantoympäristöömme, mikä tukee laatuajattelua ja tavoitettamme tuottaa asiakkaillemme heidän tarpeitaan vastaavia tuotteita. Jotta tässä standardoidussa tekemisessä pysytään, on meillä työtä tukemassa työlainsäädäntö, työohjeet ja pelisäännöt. Tuotannon esimies seuraa näiden keskeisten työtä ohjaavien ohjeistuksien noudattamista sekä toteuttaa toimenpiteitä niihin liittyen.

Ihmisiä kun ollaan, voidaan sanoa, että tapoja toimia on niin paljon kuin on tekijöitäkin, ja tarve löytää toimiva standardoitu työtapa kaikille antaa oman lisämausteen päivittäiseen tekemiseen. Se mikä sopii yhdelle, vaatii toiselta aikaa opetteluun. Tässä suuntaviivojen määrittelyssä esimiehen tuntemus omasta tiimistä on vallan tärkeää.

Työturvallisuutta havainnoidaan

Henkilöstöjohtamisesta sitten asiakasvastuuseen. Vaikka tuotannon esimies ei meillä ole suorassa kontaktissa asiakkaaseen, tämä asiakasvastuu toteutuu asiakastoimitusten ja ulostulollisten tavoitteiden muodossa. Jotta asiakasvastuun osalta voidaan tehdä tuotantopäätöksiä, tarvitaan mukaan koko joukko asiantuntijoita sekä tuotantopäälliköt.

Työturvallisuus on myös olennainen osa työtämme. Meillä on aktiivinen työsuojeluorganisaatio, jonka tukemana esimiesten tehtävä on taata jokaiselle turvallinen tapa tehdä töitä, seurata poikkeamia ja reagoida niihin. Esimies on mukana turvallisen työympäristön kehittämisessä ja koulutusten mahdollistamisessa henkilöstölle. Teemme tuotantoympäristöön säännöllisiä Elmeri-havainnointikierroksia, joissa työturvallista ympäristöä havainnoidaan ja parannetaan. Lisäksi meille on tulossa työturvallisuushavaintojärjestelmä, joka mahdollistaa operaattoreiden havaintojen entistä paremman käsittelyn.

Tuotantomme on alati muuttuva ympäristö. Kahta samanlaista päivää harvoin tulee peräkkäin. Samalla kun se on muuttuva, se on myös moniulotteinen ja laaja. Tilannekuvan luominen kokonaisuudesta on osa päivittäistä esimiestyötä. Siinä missä yksittäiset tiimit saattavat keskittyä vain yhteen asiakokonaisuuteen kerrallaan, esimiesten vastuulla on ymmärtää koko kokonaisuus ja päätöksien seuraukset myös tulevaisuudessa. Tässä kokonaiskuvan hahmottamisessa tukevat erityiset asiantuntijat niin tuotannossa kuin tukifunktioissakin. Me arjen esimiehet kokoonnumme päivittäin muuttuvien tilanteiden äärelle aluevastaavien kanssa ja pohdimme parhaita toimenpiteitä tuotannon edistämisen varmistamiseksi.

Iina Wäre, Production Supervisor

Voit lukea lisää Muratan vuoromallista toisen tuotannon esimiehemme Juha Matilaisen blogista.