Murata Electronics Oy käynnistää muutosneuvottelut tuotannon työvuorojen uudelleen järjestämisestä. Tavoitteena on sujuvoittaa tuotantoa ja parantaa tuottavuutta pitkällä aikavälillä.

Muutosneuvottelujen tavoitteena ei ole irtisanoa, vähentää, lomauttaa tai osa-aikaistaa henkilöstöä.

Muutosneuvottelujen piirissä on yhteensä 195 anturituotannossa työskentelevää henkilöä. Murata Electronics Oy:llä työskentelee tällä hetkellä yhteensä noin 1 000 henkilöä erilaisissa tuotannon ja asiantuntijatehtävissä.