Murata Suomen MEMS Design -tiimi vastaa MEMS- eli mikroelektromekaanisten anturielementtien suunnittelusta ja mallinnuksesta. MEMS-elementit ovat piistä tehtyjä mekaanisia liikkuvia rakenteita, joiden avulla voidaan mitata esimerkiksi kiihtyvyyttä, kulmanopeutta tai painetta.

Millaisia taitoja tiimissänne tarvitaan?

Tiimissämme tarvitaan hyvää fysiikan ja matematiikan ymmärrystä sekä simulointi- ja koodaustaitoja. Ongelmanratkaisu- ja data-analyysitaidot ovat niin ikään tärkeitä. MEMS-testauskokemuksesta tulee paljon käytännön hyötyjä. Yhteistyötaidot niin tiimin sisällä kuin tiimien välillä ovat myös olennaisia parhaan kokonaisuuden aikaansaamiseksi.

Mikä työssänne on parasta?

Uusien designkonseptien luominen yhteistyössä muiden tiimien kanssa on hienoa. Tässä työssä saa toteuttaa itseään suhteellisen vapaasti ja haastaa vanhoja paradigmoja.

Miten toteutatte Muratan toimintafilosofiaa ja kulttuurietikettiä?

Pyrimme ymmärtämään antureissa tapahtuvia ilmiöitä käyttäen tieteellistä lähestymistapaa. Ilman asioiden syvällisempää ymmärtämistä voi helposti joutua ongelmien ratkaisussa ojasta allikkoon. Lisäksi pyrimme olemaan työssämme kekseliäitä ja ennakoivia sekä keskittymään niihin asioihin, jotka tuottavat aitoa lisäarvoa. Näin saamme vähennettyä esimerkiksi designkierroksien määrää, mikä osaltaan nopeuttaa tuotekehitystä.

 

Fun facts

  • Tiimin ikäjakauma on 42 ± 9 vuotta (1 sigman hajonta) ja tiimin jäsenet ovat työskennelleet Muratalla keskimäärin 13,5 vuotta.
  • Osaamme puhua kymmentä eri kieltä.
  • Tiimin virkistyspäivänä saatamme mennä esimerkiksi seikkailuretkelle.

 

Pysy kuulolla – lisää Muratan tiimiesittelyjä on tulossa pian!